JBCEについて

理事会

理事構成

会長
Chris Jackson
President & CEO
NEC Europe
事務局長
Toyokazu Nagamune
監査役
Katsumi Sugiyama
Canon
理事
Koji Takagi
Bridgestone
Marco Canton
Fujitsu
Yukiko Araki
Hitachi
Marcus Rieker
Horiba
Takeshi Hiraiwa
Mitsui Chemicals Europe GmbH
Yoshiyuki Morishita
Mitsui & Co.
Junichi Suzuki
Panasonic
Keiko Nagase-Reimer
Shimadzu
Yukio Sasaki
Toshiba